Abonneren  Inloggen

Boze tweet leidt tot fittie tussen FNV en Simian

5 juni 2020

Een venijnige tweet plaatste FNV-grafimedia bestuurder Bernard van Iren richting directeur Wouter Haan van internetdrukker Simian. Die zou contactverzoeken negeren om tekst en uitleg te geven over het opschorten van de klokurenmatrix, de toeslag voor het buiten dagdienst werken. Wouter Haan reageert geprikkeld: ‘Bernard heeft gewoon mijn 06 en ik ben goed bereikbaar. Maar de FNV wil bij Simian leden winnen door altijd maar zuur over mij te doen.’

Bernard van Iren is bij vakbond FNV bestuurder voor onder meer de grafimediasector. Hij plaatste 3 juni de volgende tweet:


Toelichting FNV-bestuurder

We belden eerst Bernard van Iren - toevallig recent door PRINTmatters geïnterviewd over de situatie van de werknemers in de grafische sector - voor een toelichting:
‘Bij Simian wordt in twee- en drieploegendiensten gewerkt. De klokurenmatrix staat gewoon in de CAO die ook Simian volgt, en regelt de toeslag voor het werken in de avonden, nachten en weekenden. Ik kreeg van een werknemer van Simian het signaal dat deze klokurenmatrix door Simian sinds half maart niet meer werd toegepast. Dit werd als een mededeling aan het personeel gecommuniceerd, terwijl het gaat om een arbeidsvoorwaarde die in de CAO is verankerd. Daar mag je als werkgever niet eenzijdig van afwijken, zeker niet als je daar met niemand overleg over hebt gevoerd. Waar ik mij echter vooral aan stoor is dat Simian niet reageert op mijn verzoeken om hierover in gesprek te raken. Ik heb gebeld en de voicemail ingesproken en twee keer een brief gestuurd, waarvan de laatste aangetekend. Ik ben echter niet met de directie in contact gekomen. En Simian heeft al een moeizame reputatie als het gaat om het volgen van de CAO en de communicatie hierover met de vakbond. Zo werkte het bedrijf tot 2020 met een payrollconstructie voor de salarisbetaling, om zo weinig mogelijk mensen op de loonlijst te hebben.’

Reactie Wouter Haan

We probeerden vervolgens Wouter Haan te bereiken via zijn mobiele nummer. Hij nam direct op en beantwoordde de volgende vragen:

Ten eerste: wanneer en waarom heeft Simian eenzijdig de klokurenmatrix opgeschort?

‘In het begin van de coronacrisis, rond half maart, viel ruim de helft van de vraag en dus onze productie weg. Hierdoor was het niet meer nodig om in drieploegendiensten te werken. Er werd vrijwel alleen nog in dagdienst gewerkt. Daarom hebben wij overlegd over onder andere de klokurentoeslag. Slechts een paar medewerkers werkten half maart nog gedeeltelijk in de avond.’

Een van deze medewerkers heeft de FNV benaderd. Bernard van Iren meldt dat ook deze medewerkers tijdelijk geen toeslag hebben uitbetaald gekregen, en dat zij die ook niet met terugwerkende kracht krijgen uitbetaald. Klopt dit? Zo ja, wat is hiervoor je motivatie?

‘Dat klopt. Op het moment van de coronauitbraak hadden we 180 man in dienst. In groepjes van 10 ben ik persoonlijk met mensen gaan overleggen over de gevolgen. Er was op dat moment nauwelijks werk en we hadden het gevoel dat we snel moesten reageren op de nieuwe werkelijkheid. Dat die paar medewerkers het niet met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen is helemaal niet gezegd. Het gaat volgens mij financieel helemaal nergens over. Op het moment van deze beslissing, aan het begin van corona, wilden we maar één ding: zo goed mogelijk het bedrijf door de crisis leiden. Dat dit gelukt is, is ook zeker winst voor de medewerkers.’

Wat vind je van de tweet van Bernard van Iren, waarmee de kwestie in de openbaarheid kwam?

‘Het is een kansloze actie om de FNV weer eens op de kaart zetten, door mij zwart te maken. Eerst roepen, op de man spelen, en dan praten, lijkt het devies. De nieuwe generatie werknemers kan dat echter niet waarderen. Die hebben niets met die activistische, negatieve manier van doen van mensen die bijna met pensioen gaan. Daar werf je geen leden mee. Check zijn twitter-timeline maar: hij doet altijd zuur over mij. Zelfs met filmpjes, waarin ik met naam en toenaam word genoemd. Met mensen uitmaken voor “waardeloos” bouw je niet, maar breek je af.’


Simian-CEO Wouter Haan sprak in januari nog op de Vakdag Print & Sign van PRINTMatters, waar hij de investering in een LANDA digitale drukpers met nanotechnologie bekend maakte. 

Maar is het niet de rol van de FNV om voor de medewerkers op te komen?

‘Ik vind dat Simian een bedrijf is dat goed met haar werknemers omgaat. Wij volgen netjes de CAO en hebben in mei bijvoorbeeld ook geen vakantiegeld ingehouden ondanks deze crisis. De loonsverhoging van 1 juni is gewoon doorgevoerd. Er zijn genoeg drukkerijen die dit niet geregeld hebben, of overuren niet uitbetalen, of minder vakantiedagen geven of iets dergelijks. Maar ook richting de leveranciers gedragen wij ons heel correct. Wij betalen onze leveranciers binnen acht dagen. We zaten dan ook niet volgepakt met schulden toen de coronacrisis begon. Dat is buitengewoon prettig!’

De ergernis van Bernard Van Iren zat hem vooral in het feit dat hij u niet kon bereiken om eerst maar eens uw verhaal te horen over de opschorting van de klokurenmatrix.

‘Ik heb geen telefoontjes of appjes gehad. Wel is inderdaad een aangetekende brief bij de administratie blijven liggen, zo is inmiddels gebleken. Maar ik neem mijn mobiele telefoon altijd op, of bel terug, en ik reageer adequaat op appjes of bijvoorbeeld email. Misschien heeft hij de helpdesk gebeld en is daar iets misgegaan, maar hij heeft ook gewoon mijn 06. En als hij hem is kwijtgeraakt: je mag hem bij deze publiceren: 06 - 51 55 43 28. Overigens, als de FNV ons nodig heeft voor herplaatsingen van oud-medewerkers van failliete grafische bedrijven, dan weet men mij wel ineens te appen.’

Klopt het dat u de klokurenmatrix een week geleden opnieuw heeft ingevoerd?

‘Ja. De vraag herstelt zich sinds twee weken spectaculair. Het vraagvolume ligt nog maar hooguit tien procent lager dan voor de coronacrisis. Daarom zijn we weer in twee- en drieploegendiensten gaan werken en heb ik de klokurenmatrix opnieuw ingevoerd. Eerder al voor de zaterdag- en zondagtoeslag, en sinds kort ook de avondtoeslag.’ 

Update

Inmiddels heeft Wouter Haan naar aanleiding van dit interview zelf met Bernard van Iren contact opgenomen en een telefonisch onderhoud gehad om de klokurenkwestie te bespreken.

Wederhoor bij FNV

Gegeven de stevige kritiek van Wouter Haan dat de FNV het op hem gemunt zou hebben, gaven we Bernard van Iren de mogelijkheid tot wederhoor. Zijn reactie:

‘Het is wel hypocriet om te zeggen dat je het gevoel hebt dat de FNV je zoekt, terwijl je zelf gewoon dingen doet die niet zijn toegestaan! Natuurlijk vind je mij dan op je pad, ik ben er nu eenmaal om de belangen van werknemers te behartigen! Ook om te zeggen dat het over weinig geld gaat, getuigt niet van veel empathie met zijn eigen werknemers: deze mensen hebben geen hoog salaris en voor hun is de toeslag keihard nodig om de rekeningen thuis te kunnen betalen.
Gewoon zeggen dat je fout zit, contact had moeten opnemen, in overleg had moeten gaan en niet zeuren over wat de ander dan doet, zou een betere reactie geweest zijn! Ik vind het inderdaad waardeloos als je je als directeur zo opstelt. Met zo’n opstelling breek je af en bouw je inderdaad niets op. En dan ook nog in twijfel durven trekken of ik wel gebeld/geschreven zou hebben, is echt zwak! Ik heb contact met heel veel directeuren van veel, diverse, grafische bedrijven, en maar zelden maak ik een dergelijke houding mee. Tot slot; de FNV op de manier beschrijven zoals Wouter Haan doet, zegt mijn inziens meer over hem dan over de FNV!’

Slotwoord Wouter Haan

Tot besluit van deze discussie reageert Wouter Haan nog een keer op het wederhoor:

‘Ik heb nu eenmaal geen contract met de FNV, maar met de medewerkers. Dus praat ik rechtstreeks met medewerkers, en niet met de FNV. Zij vertegenwoordigen hier ongeveer twee medewerkers, volgens mij. Dat is zo'n 1 a 2% van alle collega's. Gisteren heb ik uit eigen beweging maar even de FNV gebeld en uitleg gegeven. Hopelijk wordt dat gewaardeerd. En als het niet duidelijk is, kom ik graag een keer naar ze toe om verder uitleg te geven. Natuurlijk snap ik dat wij een vooruitstrevend bedrijf zijn dat in de grafische industrie hard groeit. Wij hebben bijna evenveel ingeschreven klanten als de FNV leden heeft. En dat doet pijn voor de oude generatie. Maar dat geeft je in mijn optiek nog niet het recht om mij uit te maken voor waardeloos en hypocriet.’